logo.png

Wie Is Ons

underline-wave.png

ONS GESKIEDENIS

underline-wave.png

Die Here het reeds in 1969 ‘n plan gehad om NG Gemeente Jeffreysbaai te plant in die Oos-Kaap. ‘n Gemeente wat golwe van liefde en lig vir ‘n wêreld in nood moet wees.

Heel aan die begin het die gemeente ‘n bruidskat (Kerksaal in Da Gama weg) ontvang, drie erwe wat geoormerk was vir die bou van ‘n ouetehuis en R6000 in kontant. Ds GCK le Roux is beroep vanaf Luckhoff en is as eerste predikant beroep en bevestig. Die gemeente se eerste eredienste was in die kerksaal gehou.

In 1994 brei die gemeente se bedieningsarea uit en word Paradysstrand ook by die gemeente ingelyf. Die eerste pastorie is in 1972 voltooi en die kerk in Da Gama weg word teen ’n koste van R140 000 gebou en op 17 Desember 1977 ingewy. Die orrel is van Frankfort gemeente oorgeneem.
Die gemeente het meer groei beleef en die bediening het verder uitgebrei. Die jeug kampterrein is in Maart 1980 gestig en so ook in November 1994 word Die Kompleks met ‘n 1200 sitplekke ingewy.

Deur hierdie gemeente het ‘n klein stroompie ontspring uit dié Bron wat lewe gee, hierdie stroom het verseker ‘n rivier geword.

Dié rivier het sterker, dieper en wyer geword en vandag is NG Gemeente Jeffreysbaai ‘n inklusiewe gemeente wat die gemeenskap van Jeffreysbaai vanuit 3 kampusse bedien. Hulle is, Kompleks-, Da Gama- en Paradysstrand Kampus.

Die gemeente het tans ongeveer ± 4800 belydende en ± 614 dooplidmate en word bedien deur vier voltydse leraars, twee pastorale leraars (herders) en ‘n jeugwerker. Tans is die gemeente se personeelspan 17 lede groot.

Ons bedienings werk stop nie net hier nie, maar gaan wyer na die omgewing van Jeffreysbaai, Transkei, Mosambiek, Indië en tot die uithoeke van hierdie wêreld.

ONS BEGELEIDING SPAN

Gemeenteleier

underline-wave.png

joe@ngkjeffreys.co.za

Hulp & Hoop

underline-wave.png

janida@ngkjeffreys.co.za

Groepe

underline-wave.png

david@ngkjeffreys.co.za

Families/Jonk

underline-wave.png

nardus@ngkjeffreys.co.za

Families/Jonk

underline-wave.png

hessie@ngkjeffreys.co.za

Pastorale hulp/herder

underline-wave.png

enslin@ngkjeffreys.co.za

ONS PERSONEEL SPAN

Bedryfsbestuurder & Musiekeier

underline-wave.png

kantoor@ngkjeffreys.co.za

Kommunikasie

underline-wave.png

kommunikasie@ngkjeffreys.co.za

Steundienste

underline-wave.png

admin@ngkjeffreys.co.za

Bedienings/Registerhouer

underline-wave.png

bediening@ngkjeffreys.co.za

Kank/IT/Musiekeier

underline-wave.png

it@ngkjeffreys.co.za

Kompleks/Paradysstran Kampus

underline-wave.png

kantoor@ngkjeffreys.co.za

Da Gama Kampus

underline-wave.png

kantoor@ngkjeffreys.co.za

Skoonmaker

underline-wave.png

kantoor@ngkjeffreys.co.za

Tuinier

underline-wave.png

kantoor@ngkjeffreys.co.za

Kampusse Hulp

underline-wave.png

kantoor@ngkjeffreys.co.za

ONS UITGEBREIDESPAN

Da Gama

underline-wave.png

kantoor@ngkjeffreys.co.za

Paradysstrand

underline-wave.png

kantoor@ngkjeffreys.co.za

Hospitaal Besoeke-Gqeberha

underline-wave.png

kantoor@ngkjeffreys.co.za

DOOP

underline-wave.png

Hoe maak ek as ek my kind wil laat doop? 

Die doop is nie ‘n teken van ons eie geloof in die eerste plek nie, maar 

eerder ‘n teken van God se ewige belofte aan ons.  Dit word ook 

die verbondsdoop genoem, omdat dit ‘n teken is van God se verbond (belofte)

 aan ons. Die verbond is ‘n belofte wat God aan Abraham duisende jare gelede 

gemaak het toe God belowe het om Abraham en sy nageslag se God te wees. Die 

doop is nie iets wat ons verdien nie, maar ‘n viering van die geskenk wat ons van God af kry. 

Indien ouers hulle kind(ers) wil doop, laai die aansoek (sien vorm hieronder) af en stuur dit vir 

ons of handig dit by die kerkkantoor in. Ons het spesifieke Sondae uitgesit vir dope, kyk 

gerus op ons kalender. Ouers sal ook gevra word om ‘n doopgesprek by 

te woon.  Die leraar wat vir die doop verantwoordelik is, sal die gesprek hanteer. 

Laai Doop Aansoek vorm af

Jobs fill your pockets but adventures fill your soul.

underline-wave.png

Watch us in action

underline-wave.png

This section has a video with a small rough border around it. Place any YouTube, Vimeo, Daily Motion link or upload a video file.

About

WordPress site kit template by dtbaker. An easy to edit template with the amazing Elementor page builder, visually edit all your content without any coding knowledge.

Newsletter

Sign up to our newsletter to receive the latest news and specials.

Contact